Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 ,písm. f ) zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v   ...viac...

Zverejnené 2.4.2019 -sn-


 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov n ...viac...

Zverejnené 23.3.2018 -sn-


 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - informácia

Zverejnené 31.1.2018 -sn-


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
( ust.§7 ods. 1 ,písm. f ) zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v  znení  zákona č. 454/2004 Z.z. neskorších predpi ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -sn-


 

Oznámenie - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

                                                                 O z n á m e n i e
         Obec Utekáč oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zák ...viac...

Zverejnené 26.9.2016 -sn-


 

Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,okresný úrad v sídle kraja"), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov ...viac...

Zverejnené 8.3.2016 -sn-


 

Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Utekáč

Projekt Verejné osvetlenie

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizujeme projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Utekáč


 
 
 
 < ...viac...

Zverejnené 25.1.2016 -sn-
Aktualizované: 7.12.2016 -sn-


 

Územný plán obce - zaslanie rozsahu hodnotenia

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Uzemný plán obce Utekáč", ktorý je v priložených súboroch.
viac...

Zverejnené 7.1.2016 -sn-


 

Projekt Podpora aktívnej činnosti futbalu v Obci Utekáč

Obec Utekáč s finančnou pomocou BBSK riealizovala projekt "Podpora aktívnej činnosti futbalu v Obci Utekáč". Cieľom projektu bola podpora telovýchovy a rozvoja telesnej aktivity v obci Utekáč a to pod ...viac...

Zverejnené 17.12.2015 -sn-


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

KAMEROVÝ SYSTÉM

Názov projektu:   Bezpečne v obci Utekáč   Všeobecný cieľ projektu: V rámci situačnej prevencie kriminality zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce Utekáč a zvýšiť ochranu majetku a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.   Špecifický cieľ projektu:  Vybudovať monitorovací kamerový systém v obci tak, aby bola zabezpečená

webygroup

Úvodná stránka