Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Utekáč

UPOZORNENIE pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2018Vytlačiť
 

znečisťovanie ovzdušia - foto

 

Obec Utekáč upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2018, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní v termíne do 15. februára 2019 písomne nahlásiť obci Utekáč za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Tlačivo – Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia  tvorí Prílohu č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Utekáč  č. 4/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, aktuálne tlačivo pre rok 2019 nájdete na podstránke Obecný úrad → Tlačivá → Stavebný úrad a ŽP → O Z N Á M E N I E   údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 podľa skutočných údajov v roku 2018

(https://www.obecutekac.sk/download_file_f.php?id=1070084)

Oznámenie je potrebné doručiť priamo do podateľne Obecného  úradu v Utekáči.

 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

KAMEROVÝ SYSTÉM

Názov projektu:   Bezpečne v obci Utekáč   Všeobecný cieľ projektu: V rámci situačnej prevencie kriminality zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce Utekáč a zvýšiť ochranu majetku a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.   Špecifický cieľ projektu:  Vybudovať monitorovací kamerový systém v obci tak, aby bola zabezpečená

webygroup

Úvodná stránka