Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Všeobecné

Žiadosť o prenájom priestorov obecného úradu
 Ziadosť_o_prenajom_priestorov_obecneho_uradu.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

Žiadosť o prenájom priestorov obecného úradu
 Ziadost_o_prenajom_priestorov_obecneho_uradu.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Stavebný úrad a ŽP

Informácie k podaniu tlačív pre stavebný úrad
 Informacie_k_podaniu_tlaciv_pre_stavebny_urad.pdf (297.2 kB) (297.2 kB)

Životné prostredie informácie
 Zivotne_prostredie_informacie.pdf (441.9 kB) (441.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - FO
 ohlasenie_drobnej_stavby_fo.docx (13.1 kB) (13.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - FO
 ohlasenie_drobnej_stavby_fo.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - PO
 ohlasenie_drobnej_stavby_po.docx (13.1 kB) (13.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - PO
 ohlasenie_drobnej_stavby_po.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - FO
 Ohlasenie_stavebnych_prac_a_udrziavacich_prac_FO.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - FO
 Ohlasenie_stavebnych_prac_a_udrziavacich_prac_FO.pdf (194.9 kB) (194.9 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - PO
 Ohlasenie_stavebnych_prac_a_udrziavacich_prac_PO.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - PO
 Ohlasenie_stavebnych_prac_a_udrziavacich_prac_PO.pdf (196.1 kB) (196.1 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.pdf (269.1 kB) (269.1 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (273.4 kB) (273.4 kB)

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (269.3 kB) (269.3 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.docx (15 kB) (15 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf (273 kB) (273 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx (14 kB) (14 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (266.8 kB) (266.8 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (188.1 kB) (188.1 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf (266 kB) (266 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf (267 kB) (267 kB)

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.pdf (257.8 kB) (257.8 kB)

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (po zrealizovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (po zrealizovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (258.6 kB) (258.6 kB)

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 podľa skutočných údajov v roku 2018
 Ozamenie_udajov_znecistovania_ovzdusia.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 podľa skutočných údajov v roku 2018
 Oznamenie_udajov_znecistovania_ovzdusia.pdf (373.2 kB) (373.2 kB)

Prehlásenie o stavebnom dozore
 Prehlasenie_o_stavebnom_dozore.docx (12.2 kB) (12.2 kB)

Prehlásenie o stavebnom dozore
 Prehlasenie_o_stavebnom_dozore.pdf (170.1 kB) (170.1 kB)

Prehlásenie o stavby vedúcom
 Prehlasenie_o_stavby_veducom.docx (12.3 kB) (12.3 kB)

Prehlásenie o stavby vedúcom
 Prehlasenie_o_stavby_veducom.pdf (175.1 kB) (175.1 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_na_odber_pozemnych_vod_a_zriadenie_vodnej_stavby.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_na_odber_pozemnych_vod_a_zriadenie_vodnej_stavby.pdf (279.8 kB) (279.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 Ziadost_o_poskytnutie_informacie_podla_Zakona_c_211_2000_Zz.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 Ziadost_o_poskytnutie_informacie_podla_Zakona_c_211_2000_Zz.pdf (190.8 kB) (190.8 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_rastucich_mimo_lesa.docx (15.6 kB) (15.6 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_rastucich_mimo_lesa.pdf (415.2 kB) (415.2 kB)

Dane a poplatky

Priznanie k miestnym daniam FO a PO platné od 01.01.2015

Oznámenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti

Žiadosť o zníženie poplatku

Žiadosť o vrátenie poplatku

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Registračný list - Oznámenie k dani za ubytovanie

Štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

SHR

Žiadosť o pridelenie IČO fyzická osoba

Žiadosť o pridelenie IČO fyzická osoba

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

Informácie k podaniu žiadosti o SHR


dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

KAMEROVÝ SYSTÉM

Názov projektu:   Bezpečne v obci Utekáč   Všeobecný cieľ projektu: V rámci situačnej prevencie kriminality zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce Utekáč a zvýšiť ochranu majetku a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.   Špecifický cieľ projektu:  Vybudovať monitorovací kamerový systém v obci tak, aby bola zabezpečená

webygroup

Úvodná stránka