Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Všeobecné

Žiadosť o prenájom priestorov obecného úradu
 Ziadosť_o_prenajom_priestorov_obecneho_uradu.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

Žiadosť o prenájom priestorov obecného úradu
 Ziadost_o_prenajom_priestorov_obecneho_uradu.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Stavebný úrad a ŽP

Informácie k podaniu tlačív pre stavebný úrad
 Informacie_k_podaniu_tlaciv_pre_stavebny_urad.pdf (297.2 kB) (297.2 kB)

Životné prostredie informácie
 Zivotne_prostredie_informacie.pdf (441.9 kB) (441.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 01_Ohlasenie_drobnej_stavby.docx (29.2 kB) (29.2 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 01_Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (498 kB) (498 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 02_Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.rtf (104.3 kB) (104.3 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 02_Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.pdf (422.7 kB) (422.7 kB)

Vyjadrenie správcu bytového domu BYTHERM
 04_Vyjadrenie_spravcu_bytoveho_domu_BYTHERM.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

Vyjadrenie správcu bytového domu BYTHERM
 04_Vyjadrenie_spravcu_bytoveho_domu_BYTHERM.pdf (270.1 kB) (270.1 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 07_Ziadost_o_vyjadrenie_k_odnatiu_polnohospodarskej_pody.docx (21.1 kB) (21.1 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 07_Ziadost_o_vyjadrenie_k_odnatiu_polnohospodarskej_pody.pdf (279.9 kB) (279.9 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 08_Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.docx (21.8 kB) (21.8 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 08_Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.pdf (341.7 kB) (341.7 kB)

Žiadosť o potvrdenie pridelenia súpisného a orientačného čísla
 11_Ziadost_o_potvrdenie_pridelenia_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx (21.6 kB) (21.6 kB)

Žiadosť o potvrdenie pridelenia súpisného a orientačného čísla
 11_Ziadost_o_potvrdenie_pridelenia_supisneho_a_orientacneho_cisla.pdf (338.7 kB) (338.7 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 Ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 Ziadost_o_vydanaie_stavebneho_povolenia.pdf (337.2 kB) (337.2 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 Ziadost_o_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.doc (52 kB) (52 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 Ziadost_o_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.pdf (351.8 kB) (351.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_pre_reklamnu_stavbu.doc (46 kB) (46 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_pre_reklamnu_stavbu.pdf (341.6 kB) (341.6 kB)

Návrh o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku
 Navrh_o_povolenie_docasneho_uzivania_stavby_na_skusobnu_prevadzku.doc (40 kB) (40 kB)

Návrh o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku
 Navrh_o_povolenie_dodasneho_uzivania_stavby_na_skusobnu_prevadzku.pdf (337.4 kB) (337.4 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 Ziadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia.rtf (86.1 kB) (86.1 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 Ziadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia.pdf (346.8 kB) (346.8 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a užívania stavby
 Ziadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia_a_uzivania_stavby.rtf (91.2 kB) (91.2 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a užívania stavby
 Ziadost_o_vydanie_doddatocneho_stavebneho_povolenia_a_uzivania_stavby.pdf (350.6 kB) (350.6 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (270.2 kB) (270.2 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (265.8 kB) (265.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.doc (39 kB) (39 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf (335.8 kB) (335.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.doc (40 kB) (40 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf (272.6 kB) (272.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby.pdf (282.3 kB) (282.3 kB)

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
 Ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklamnej_stavby.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
 Ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklamnej_stavby.pdf (340.8 kB) (340.8 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc (48.5 kB) (48.5 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf (345.1 kB) (345.1 kB)

Prehlásenie o stavbyvedúcom
 Prehlasenie_o_stavbyvedúcom.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Prehlásenie o stavbyvedúcom
 Prehlasenie_o_stavbyveducom.pdf (171.6 kB) (171.6 kB)

Prehlásenie o stavbyvedúcom odstránenie stavby
 Prehlasenie_o_stavbyvedúcom_odstranenie_stavby.doc (28 kB) (28 kB)

Prehlásenie o stavbyvedúcom odstránenie stavby
 Prehlasenie_o_stavbyveducom_odstranenie_stavby.pdf (170.9 kB) (170.9 kB)

Prehlásenie o stavebnom dozore
 Prehlasenie_o_stavebnom_dozore.doc (32 kB) (32 kB)

Prehlásenie o stavebnom dozore
 Prehlasenie_o_stavebnom_dozore.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

Prehlásenie o stavebnom dozore odstránenie stavby
 Prehlasenie_o_stavebnom_dozore_odstranenie_stavby.doc (28 kB) (28 kB)

Prehlásenie o stavebnom dozore odstránenie stavby
 Prehlasenie_o_stavebnom_dozore_odstranenie_stavby.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

Potvrdenie o prevzatí
 Potvrdenie_o_prevzati.pdf (158.2 kB) (158.2 kB)

Potvrdenie o prevzatí vzdanie sa odvolania
 Potvrdenie_o_prevzati_vzdanie_sa_odvolania.pdf (164.3 kB) (164.3 kB)

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.doc (38 kB) (38 kB)

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (267 kB) (267 kB)

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (268.1 kB) (268.1 kB)

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 podľa skutočných údajov v roku 2018
 Ozamenie_udajov_znecistovania_ovzdusia.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 podľa skutočných údajov v roku 2018
 Oznamenie_udajov_znecistovania_ovzdusia.pdf (373.2 kB) (373.2 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_na_odber_podzemnych_vod_a_zriadenie_vodnej_stavby.doc (55 kB) (55 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_na_odber_podzemnych_vod_a_zriadenie_vodnej_stavby.pdf (280.3 kB) (280.3 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.doc (47.5 kB) (47.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (212.2 kB) (212.2 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzka cesty
 Ziadost_o_povolenie_uzavierky_a_obchadzka_cesty.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzka cesty
 Ziadost_o_povolenie_uzavierky_a_obchadzka_cesty.pdf (349.3 kB) (349.3 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávka
 Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_rozkopavka.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávka
 Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_rozkopavka.pdf (293.3 kB) (293.3 kB)

Rozkopávka - preberací protokol
 Rozkopavka_preberaci_protokol.doc (26 kB) (26 kB)

Rozkopávka - preberací protokol
 Rozkopavka_preberaci_protokol.pdf (173.7 kB) (173.7 kB)

Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie do pôvodného stavu
 Ohlasenie_poruchy_a_ziadost_o_urcenie_podmienok_na_uvedenie_miestnej_komunikacie_do_povodneho_stavu.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie do pôvodného stavu
 Ohlasenie_poruchy_a_ziadost_o_urcenie_podmienok_na_uvedenie_miestnej_komunikacie_do_povodneho_stavu.pdf (278.2 kB) (278.2 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_pripojenia_pozemnej_komunikacie.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_pripojenia_pozemnej_komunikacie.pdf (275.4 kB) (275.4 kB)

Protokol o priebehu výkonu štátneho stavebného dohľadu
 Protokol_o_priebehu_vykonu_statneho_stavebneho_dohladu.doc (130.5 kB) (130.5 kB)

Protokol o priebehu výkonu štátneho stavebného dohľadu
 Protokol_o_priebehu_vykonu_statneho_stavebneho_dohladu.pdf (183.5 kB) (183.5 kB)

Potvrdenie o vodotesnosti žumpy
 Potvrdenie_o _vodotesnosti_zumpy.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Potvrdenie o vodotesnosti žumpy
 Potvrdenie_o_vodotesnosti_zumpy.pdf (161.5 kB) (161.5 kB)

Dane a poplatky

Priznanie k miestnym daniam FO a PO platné od 01.01.2015

Oznámenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti

Žiadosť o zníženie poplatku

Žiadosť o vrátenie poplatku

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Registračný list - Oznámenie k dani za ubytovanie

Štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

SHR

Žiadosť o pridelenie IČO fyzická osoba

Žiadosť o pridelenie IČO fyzická osoba

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

Informácie k podaniu žiadosti o SHR


dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

KAMEROVÝ SYSTÉM

Názov projektu:   Bezpečne v obci Utekáč   Všeobecný cieľ projektu: V rámci situačnej prevencie kriminality zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce Utekáč a zvýšiť ochranu majetku a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.   Špecifický cieľ projektu:  Vybudovať monitorovací kamerový systém v obci tak, aby bola zabezpečená

webygroup

Úvodná stránka