Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Utekáč

Oznámenie o zápise detí do materskej školy ZŠ s MŠ Utekáč na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole podľa § 3 ods. 2 na základe novely zákona č. 324/2012 Z. z. riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Utekáč oznamuje rodičom, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (tlačivo) na školský rok 2018/2019 sa vydávajú v triede MŠ od 30.apríla 2018 do 31.mája 2018.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy boli prerokované s vedením školy.

Prednostne sa prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočným odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Utekáč,
  • deti, ktoré ovládajú primerane svojmu veku činnosti zabezpečujúce životosprávu. 

V prípade prekročenia kapacity triedy stanovenej okresným hygienikom, nebude možné vyhovieť všetkým žiadostiam. Tie zostanú v evidencii uchádzačov o prijatie do MŠ na nasledujúci školský rok 2019/2020.

Do MŠ sa neprijímajú deti mladšie ako 2 roky. 


 
 

dnes je: 16.10.2018

meniny má: Vladimíra

KAMEROVÝ SYSTÉM

Názov projektu:   Bezpečne v obci Utekáč   Všeobecný cieľ projektu: V rámci situačnej prevencie kriminality zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce Utekáč a zvýšiť ochranu majetku a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.   Špecifický cieľ projektu:  Vybudovať monitorovací kamerový systém v obci tak, aby bola zabezpečená

webygroup

Úvodná stránka